Kundutvärdering

Vi gör regelbundna utvärderingar med respektive kund beträffande vårt samarbete och mål/resultat-utfallet. Det hjälper oss dels att bli en bättre partner, dels att effektivisera marknadsförings- och kommunikationsinsatserna.

Vi medverkar dessutom i objektiva undersökningar som genomförs inom vår bransch.

I den årliga undersökningen Årets Byrå (genomförd av Regi i samarbete med Veckans Affärer) har Pyramid rankats högst av Sveriges B2B-byråer elva år i rad.

Några av de nyckelområden som betygsattes finner du i tabellen nedan, uppdelat på Pyramids betyg, medelbetyget i hela undersökningen samt Pyramids totalplacering bland samtliga reklambyråer i Sverige.

Vill du se den kompletta undersökningen, kontakta gärna oss för en personlig presentation.

Kompetensområde Pyramid Medel Placering

Kreativitet, medelvärde

8,89

8,08

1

Kreativitet, projektledning

8,82

7,83

1

Proaktivitet

8,09

7,40

2

Strategisk kompetens

8,91

8,09

1

Analytisk förmåga

8,18

7,68

1

Affärsnytta

8,27

7,98

1