Vår metod

Vi arbetar efter en väl beprövad och fungerande metodik som består av åtta steg, i fem moduler*. I korthet ser den ut så här:

1.

Definiera uppdraget

Tillsammans definierar vi omfattningen av uppdraget. Hur djupt ska vi gå strategiskt? Vilka mål ska vi nå? När ska vi vara färdiga?

2.

Samla in kunskap

Ett projekt startar med ett initialmöte, en heldags workshop som handlar om nuläge, strategi och målsättningar. Syftet är helt enkelt att en bredare grupp ska vara överens om målen och att på ett tidigt stadium samla in mycket kunskap och idéer. Ofta kompletterar vi detta moment med t ex kundintervjuer eller Pyramid Brand Potential Analysis™.

3.

Strategisk analys och kommunikationsplattform

Vi sammanställer situationen i nuläget och utvecklar basen för marknads- och kommunikationsstrategi.

4.

Kommunikationslösning

Vi arbetar fram ett kommunikationskoncept som vi tror kommer att fungera på lång sikt och i alla kanaler. Förslaget presenteras genom skisser på de olika aktiviteterna och förankras internt.

5.

Produktion

Det överenskomna materialet produceras enligt tidplaner och offerter.

6.

Intern lansering

All försäljning börjar på insidan. Ofta behövs genomgripande interna kampanjer för att stärka och fokusera medarbetarna innan koncepten lanseras på marknaden.

7.

Extern lansering

De externa aktiviteterna rullar igång, och blir samtidigt startskottet för kundens säljuppföljning.

8.

Mätning

Vi mäter resultaten av våra aktiviteter och återkopplar dessa till målen.