Vår metod

Vi arbetar efter en väl beprövad och fungerande metodik som består av åtta steg, i fem moduler*. I korthet ser den ut så här:

1.

Uppdrag, definitioner och mål

Tillsammans definierar vi omfattningen av uppdraget. Hur djupt ska vi gå strategiskt? Vilka mål ska vi nå? När ska vi vara färdiga?

2.

Kunskap och insikter

Ett projekt startar med ett initialmöte, en heldags workshop som handlar om nuläge, strategi och målsättningar. Syftet är helt enkelt att en bredare grupp ska vara överens om målen och att på ett tidigt stadium samla in mycket kunskap och idéer. Ofta kompletterar vi detta moment med t ex kundintervjuer eller Pyramid Brand Potential Analysis™.

3.

Analys, strategi för marknadskommunikation

Vi sammanställer situationen i nuläget och utvecklar basen för marknads- och kommunikationsstrategi.

4.

Kommunikationsplattform

Vi utvecklar kommunikationskoncept att aktiveras på kort och lång sikt för rekommenderade kanaler. Förslaget presenteras och strategi, konceptskisser och aktiviteter förankras och godkänns internt..

5.

Kreativa koncept och produktion

Kreativa lösningarna och enheter produceras enligt överenskommen kommunikationsplan.

6.

Intern lansering

All försäljning börjar på insidan. Ofta behövs genomgripande interna kampanjer för att stärka och fokusera medarbetarna innan koncepten lanseras på marknaden.

7.

Extern lansering

De externa aktiviteterna rullar igång, och blir samtidigt startskottet för kundens säljuppföljning.

8.

Mätning, analys och rekommendationer

Vi mäter resultaten av våra aktiviteter och återkopplar dessa till målen.