Vår kompetens

Vi har under drygt 25 års samarbete med svensk och internationell exportnäring samlat kunskap och erfarenhet, samt utvecklat praktiska arbetsmetoder, som gör att vi snabbt kan skapa resultat som kan mätas i termer av tillväxt och lönsamhet.

Vår kompetens sträcker sig genom hela marknadsföringsfältet med analys, strategi, planering, genomförande och uppföljning.

Mer än hälften av våra intäkter kommer från företag utanför Sverige och 95% av vår produktion färdigställs på andra språk än svenska.

Exempel på typiska projekt är:

  • Utarbetande och implementering av varumärkesstrategier och plattformar
  • Internationell koordinering av marknadskommunikation
  • Kommunikation som stöd för förändringsprocesser (interna och externa)
  • Produktlanseringar och säljkampanjer i traditionella och digitala medier
  • Lösningar för webben, mobilen och sociala media